វិធីដាក់ពាក្យដើម្បី ទទួលបានកាត

វើដូចម្តេចដើម្បីទទួលបាន
កាតឥណទានធនាគារ
ANZ Royal?

ឯកសិទ្ឋិពិសេសនៃកាតឥណទាន

ជាមួយអត្ថប្រយោជពិសេស
ដែលផ្តល់ជូនតាមហាង
ទំនិញដែល ចូលរួមកម្មវិធី។

នៅធនាគារ ANZ Royal យើងខ្ញុំនឹងធ្វើអ្វីៗដើម្បីផ្តល់ជូនលោកអ្នកនូវកាតឥណទានមួយដែលអាចឆ្លើយតប នឹងតម្រូវការរបស់លោកអ្នក។ មិនថាលោកអ្នកចង់បានឯកសិទ្ឋិពិសេស និងកម្មវិធីពិសេស ឬគ្រាន់តែចង់ទិញទំនិញ និងធ្វើដំណើរកម្សាន្តនោះទេ យើងមានកាតឥណទាន ដែលស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់លោកអ្នក!

នៅពេលលោកអ្នកជ្រើសរើសកាតឥណទាន ធនាគារ ANZ Royal លោកអ្នកអាចធ្វើអ្វីៗបានយ៉ាងងាយស្រួល ព្រោះថាកាតរបស់លោកអ្នកត្រូវបានការពារដោយប្រព័ន្ឋ ANZ Falcon™ ។ ប្រព័ន្ឋនេះធ្វើការ ២៤ ម៉ោង ដើម្បី ត្រួតពិនិត្យមើលប្រតិបត្តិការគួរឲ្យសង្ស័យនានា ដោយជួយការពារលោកអ្នកពីការលួចបន្លំប្រើប្រាស់កាតរបស់ លោកអ្នក។

ជ្រើសរើសកាតឥណទានផ្លាទីនៀម ធនាគារ ANZ Royal លោកអ្នកនឹងរីករាយជាមួយនឹងបណ្ដាញ Visa ទូទាំងពិភពលោក ប្រកបដោយភាពងាយស្រួល និងការការពារ ដោយប្រព័ន្ឋ ANZ Falcon™។

អំពីកាតឥណទាន ធនាគារ ANZ Royal

តាមរយៈកាតឥណទាន លោកអ្នកអាចទិញទំនិញ ឬប្រើប្រាស់សេវាកម្មផ្សេងៗដោយ​
មិនចាំបាច់មានសាច់ប្រាក់ ហើយលោកអ្នកអាចទូទាត់សងប្រាក់វិញទៅតាមថ្ងៃកំណត់
នាពេលក្រោយ។ ដើម្បីប្រើកាតឥណទាននេះបាន លោកអ្នកត្រូវបើកគណនីនៅធនាគារ ANZ Royal ។

នៅពេលដែលការស្នើសុំកាតឥណទានរបស់លោកអ្នកត្រូវបានអនុម័ត លោកអ្នកនឹងទទួលបានឥណទានមួយ ដែលអាចប្រើប្រាស់បានក្នុងសមតុល្យជាក់លាក់មួយ។ លោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់កាតឥណទានរបស់លោកអ្នក ដើម្បីទិញទំនិញនៅ ហាងលក់​ទំនិញ​នានាដែលមានបណ្ដាញកាត Visa រហូតដល់សមតុល្យកំណត់នៃឥណទានរបស់​លោកអ្នក។ រៀងរាល់ខែ ធនាគារ ANZ Royal នឹងផ្តល់ជូនលោកអ្នកនូវរបាយការណ៍​ដែលបង្ហាញពី​សកម្មភាពកាត​របស់លោកអ្នក ក្នុងរយៈពេល ៣០ថ្ងៃ។

អត្ថប្រយោជន៍សំខាន់ៗនៃកាតឥណទាន

កាតឥណទានអាចឲ្យលោកអ្នកប្រើប្រាស់សាច់ប្រាក់របស់ធនាគារក្នុងលក្ខណៈជាប្រាក់
កម្ចីរយៈពេលខ្លីដើម្បីទិញទំនិញផ្សេងៗ ហើយទូទាត់សងប្រាក់វិញនៅពេលក្រោយ។
នៅពេលប្រើប្រាស់កាត ឥណទាន លោកអ្នកមិនចាំបាច់យកប្រាក់សុទ្ឋតាមខ្លួនឡើយ
ដែលអាចជួយបង្កានូវហានិភ័យនៃការបាត់បង់ ឬត្រូវ ចោរលួចជាដើម។ ដូច្នេះកាតឥណទាន
អាចឲ្យលោកអ្នកគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់របស់លោកអ្នក បានកាន់តែមានភាពងាយស្រួល។
ជាមួយកាតឥណទាន ធនាគារ ANZ Royal  លោកអ្នកនឹងរីករាយជាមួយ​នឹងការទិញទំនិញ​
មិនគិតការប្រាក់ រយៈពេល ៤៥ ថ្ងៃ។ អ្វីដែលលោកអ្នកត្រូវធ្វើ គឺទូទាត់់សមតុល្យចុងក្រោយ
សរុបនៃរបាយការណ៍កាតឥណទានរបស់លោកអ្នកតាមកាលបរិច្ឆេទកំណត់។
ដូច្នេះលោកអ្នកអាចទិញទំនិញពិសេសៗ ដោយមិនចាំបាច់រង់ចាំដល់ថ្ងៃបើកប្រាក់បៀវត្សរ៍ឡើយ!

លោកអ្នកអាចប្រើកាតឥណទាន ធនាគារ ANZ Royal  នៅបណ្តាប្រទេសជាង ២០០ ក៏ដូចជានៅតាមម៉ាស៊ីន  ATM ជាង ២ លានគ្រឿងនៅទូទាំង ពិភពលោក ដោយប្រើបណ្ដាញ វីសា ដ៏ធំទូលាយ។ កាន់តែពិសេសជាងនេះ លោកអ្នកអាចប្រើកាតឥណទាន ធនាគារ ANZ Royal  នៅតាមហាងលក់ទំនិញដែលមានសញ្ញា Blue Spot ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា។ ដូច្នេះ លោកអ្នកអាចរីករាយនៅក្នុងការរស់នៅដោយមិនចាំបាច់ មានប្រាក់សុទ្ឋ នៅក្នុងដៃ។

ទិញទំនិញផ្សេងៗដែលលោកអ្នកចង់បានភ្លាមៗដោយមិនចាំបាច់រង់ចាំការមានសាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ
ជាអ្វីដែលកាតឥណទាន ធនាគារ ANZ Royal  អាចជួយលោកអ្នកបាន។

លក្ខណៈពិសេស

កាតឥណទានផ្លាទីនៀម

ឥណទានសុទ្ឋ មិនមានប្រាក់បញ្ញើធានា

ទទួលឯកសិទ្ឋិពិសេសលើអត្ថប្រយោជន៍របស់
កាតផ្លាទីនៀម

មិនគិតការប្រាក់ ៤៥ ថ្ងៃលើការទិញ ទំនិញ

ងាយស្រួលទិញទំនិញតាមអ៊ីនធឺណិត និងទូរស័ព្ទ

អាចប្រើបាននៅហាងលក់ទំនិញជាង រាប់សិប លានកន្លែងទូទាំងពិភពលោក

សាកសួរព័ត៌អំពីគណនីទៅកាន់ផ្នែកបម្រើអតិថិជន ២៤ ម៉ោង របស់ធនាគារ ANZ Royal

មានសុវត្ថិភាពជាងការយកសាច់ប្រាក់តាមខ្លួន

ថ្លៃសេវាកម្មប្រចាំឆ្នាំ ១០០ ដុល្លារអាមេរិក

អត្រាការប្រាក់ប្រចាំខែ ២,៤៩%

ការទូទាត់សងអប្បបរមា ៥% នៃសមតុល្យបំណុលប្រចាំខែ

ព័ត៌មានសំខាន់ៗ

ព្យាយាមទូទាត់សមតុល្យចុងក្រោយសរុបតាមកាលបរិច្ឆេទកំណត់។ លោកអ្នកអាចផ្ទៀងផ្ទាត់ការទូទាត់សងប្រាក់ របស់លោកអ្នកបានដោយទូរស័ព្ទទៅ ផ្នែកបម្រើអតិថិជន ២៤ម៉ោង តាមរយៈលេខ (៨៥៥)​​ ២៣ ៩៩៩ ០០០។

ប្រសិនបើលោកអ្នកមិនបានទទួលរបាយការណ៍របស់លោកអ្នកទេ សូមទំនាក់ទំនងមកផ្នែកបម្រើអតិថិជន ២៤ម៉ោង តាមទូរស័ព្ទលេខ (៨៥៥) ២៣ ៩៩៩ ០០០ ដើម្បីស្នើសុំរបាយការណ៍ច្បាប់ចម្លង។

សូមទូទាត់សងប្រាក់យ៉ាងហោចណាស់ចំនួនអប្បបរមា តាមកាលបរិច្ឆេទកំណត់ រួមទាំងចំនួនបំណុលដែលត្រូវសងភ្លាមៗ។

សូមពិនិត្យឲ្យបានច្បាស់ថាចំនួនកំណត់ឥណទានមានភាពត្រឹមត្រូវ និង​មានភាពងាយស្រួល​សម្រាប់លោកអ្នកត្រួតពិនិត្យ។ ប្រសិនបើលោកអ្នកមានចម្ងល់ផ្សេងៗ សូមទំនាក់ទំនងមក​ផ្នែកបម្រើអតិថិជន ២៤ម៉ោងរបស់ធនាគារ ANZ Royal តាមទូរស័ព្ទលេខ (៨៥៥) ២៣ ៩៩៩ ០០០។

សូមចុះហត្ថលេខាលើកាតរបស់លោកអ្នក ហើយរក្សាទុកយ៉ាងមានសុវត្ថិភាព។ សូមកុំប្រាប់ឲ្យអ្នកដទៃដឹងអំពីលេខកូដសម្ងាត់ផ្ទាល់ខួនរបស់លោកអ្នក និងកុំសរសេរលេខកូដសម្ងាត់នៅក្បែរកាត។

ប្រសិនបើកាតរបស់លោកអ្នកបាត់ ឬត្រូវចោរលួច សូមទំនាក់ទំនងមកផ្នែកបម្រើអតិថិជន ២៤ម៉ោង ធនាគារ ANZ Royal តាមទូរស័ព្ទលេខ (៨៥៥) ២៣ ៩៩៩ ០០០។

ANZ Falcon™ ជាពាណិជ្ជសញ្ញារបស់ធនាគារ នៃប្រទេសអូស្ត្រាលី និង ណូវែសេឡង់ គ្រុបចំកាត់ (អេ អ៊ិន ហ្សេត) អេ ប៊ី អ៊ិន ១១ ០០៥ ៣៥៧ ៥២២។ Falcon™  ជាពាណិជ្ជសញ្ញានៃ សាជីវកម្មរបស់ ហ្វែ អ៊ីសាអាក (ឌី យូ អ៊ិន អេស្ស) អេ ប៊ី អ៊ិន ០៧៤ ៦៦៤ ៧១៥ ។

លោកអ្នកត្រូវមានកម្មវិធី Adobe Reader ដើម្បីអាចមើលឯកសារប្រភេទ PDF ។ លោកអ្នកអាចទាញយកកម្មវិធី Adobe Reader មកប្រើដោយឥត គិតថ្លៃ។